Afluisterapparatuur: wat mag wel en niet?

Wanneer u gebruikmaakt van afluisterapparatuur dient u zich te houden aan geldende wet- en regelgeving. U mag in sommige gevallen gebruikmaken van afluisterapparatuur, in overige gevallen is dit niet toegestaan. Dit geldt ook voor een toezichtcamera die geluid opneemt. Afluisteren wordt niet alleen op hoog niveau of bij bedrijven gedaan, ook in thuissituaties wordt er regelmatig gebruikgemaakt van afluisterapparatuur. In dit artikel gaan we dieper op dit thema in.

Definitie van afluisteren

Wat is afluisteren? Als u zelf deelneemt aan een gesprek is er geen sprake van afluisteren. Dit is ook niet van toepassing wanneer anderen luidruchtig een gesprek voeren en u meeluistert. Afluisteren is onopgemerkt meeluisteren tijdens een gesprek, bespreking of telefoongesprek. Wordt er gebruikgemaakt van afluisterapparatuur? Dan is er zekere sprake van moedwillig afluisteren.

Afluisteren en de privacywet

We zijn erg gesteld op onze privacy, gelukkig wordt deze beschermd middels de privacywet. Toch is privacy niet geheel onaantastbaar en zijn er uitzonderingen. De Nederlandse grondwet en privacywet geven duiding. Zo wordt aangegeven dat er gekeken dient te worden naar het gerechtvaardigde belang van iemand die afluistert.
In bepaalde gevallen is afluisteren toegestaan. Dit geldt bij vermoedens met betrekking tot fraude, oplichting, criminaliteit of andere duistere zaken. Om deze zaken aan het licht te krijgen is er bewijsmateriaal benodigd. Dit kan alleen verkregen worden wanneer er personen geobserveerd worden of als er beeld- of geluidsmateriaal wordt opgenomen.
Het afluisteren mag niet willekeurig gebeuren. Zo mag iemand met een crimineel verleden niet zomaar afgeluisterd worden, alleen als er een nieuwe activiteit vermoed wordt. Dit geldt ook voor afluisteren op basis van etnische achtergrond, leeftijd of kledingstijl. Discriminatie is niet toegestaan.

Gebruik van afluisterapparatuur

Afluisteren kunt u op een eenvoudige manier doen met afluisterapparatuur. Hiermee verkrijgt u geluidsopnames om later als bewijs te gebruiken. Losse spionagezenders zijn eenvoudig te gebruiken en worden daar vaak voor ingezet. Een stand alone recorder met SD-kaart neemt niet alleen gesprekken op, ook kan dit soort apparatuur een telefoonnummer bellen en kunt u op deze manier live meeluisteren. Andere alternatieven? Een gsm-zender of alarm met bewegingsdetectie.
Inbouw spionageapparatuur kunt u gedurende langere tijd in een pand achterlaten. 24 uur per dag luistert u met gesprekken mee en kunt u op deze manier toezicht houden. Heeft u gesprekken van werknemers afgeluisterd? Dan dient u dit naderhand kenbaar te maken aan uw personeel.

Bewijs in een rechtszaak

Geluidsopnames mag u niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. U mag opnames ook niet zomaar verspreiden of delen met anderen. Doet u aangifte bij de politie? Dan moet u opnames mogelijk afstaan.
Bij een strafrechtelijk vervolg van de dader dient een geluidsopname als bewijsmateriaal. De rechter beoordeelt of het bewijsmateriaal wordt toegestaan. Zo wordt bekeken of dit bewijs rechtmatig verkregen is. Had u een zwaarwegend belang? Dan is de kans groot dat geluidsopnames als bewijsmateriaal worden toegestaan. Wanneer dit rechtmatig wordt bevonden loopt u geen verdere risico’s.


Wij nodigen u van harte uit in één van onze showrooms of spreken u graag persoonlijk! Bereik ons telefonisch en per e-mail via +31(0)306303631 of support@sitcon.nl.

 

Delen:

Google
Sitcon Betaalmogelijkheden Winkels

© 2007 - 2019 - Sitcon

Beoordeling door klanten: 8.8 / 10 = 98 beoordelingen